بدون شرح

دیشب تا صبح کابوس دیدم...کابوس...

صبح به سختی بیدار شدم، امروز هم مثل همه دیروز بغض گلویم را می فشارد...

چیزی برای گفتن ندارم.

تنها

سکوت ....

دریغ.....

و

اما

همواره "امید "......

/ 2 نظر / 26 بازدید
محمد Mohammad

سلاااااااااااام خوبی جینا جــــــــان؟ از نوشته هات پیداست که ازدواج کردی و سن کمی هم نداری ولی از توشته هات پیداست که خیلی عمگینی؟؟ خیلی تو خودت هستی؟ امیدوارم بهتر بشی شاداب باش که شادابی حق توست[گل][ماچ]

سلطان

سلطان به سلامت باد اصولن امید چیز خوبیست آنهم از نوع سبز آن !! ولیکن در این ایام نیز همگی جز امیدوار بودن کاری نداریم ما نیز چون شما سکوت اختیار نموده و امیدواریم